Κομμουνιστική Ανανέωση

Για τις οργανωτικές αρχές και την αναβάθμιση των διαδικασιών και της λειτουργίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Posted by ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ στο 15/06/2011

Βρισκόμαστε άμεσα μπροστά σε οξυμένες ταξικές και πολιτικές αναμετρήσεις, που απαιτούν αξιοποίηση του συνόλου των αγωνιστών/αγωνιστριών που συσπειρώνονται μέσα και γύρω από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενίσχυση του ρόλου τους για την κοινή δράση μέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Απαιτείται οπωσδήποτε άνοιγμα του συνόλου των διαδικασιών και βάθεμα της οργανωτικής λειτουργίας, προκειμένου να στρατευτεί στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πλήθος αγωνιστών που συμμετέχουν στις μάχες της περιόδου και αναζητούν πολιτικό στήριγμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Στα πλαίσια αυτά, είναι αναγκαία η αναβάθμιση των επιτροπών που συγκροτούν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ενίσχυση της δημοκρατίας στο εσωτερικό της.

  • Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πολιτικό μέτωπο του χώρου της επαναστατικής-αντικαπιταλιστικής Αριστεράς με προωθημένα πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία ενότητας. Δεν αποτελεί ενιαία οργάνωση ή ενιαίο κόμμα, μπορεί όμως να μετασχηματιστεί σε μαζικό μετωπικό φορέα όλων των συνιστωσών και των αγωνιστών που τη συναποτελούν. Δεν αποτελεί επίσης το άθροισμα των επιμέρους κινήσεων και σχημάτων της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στους διάφορους χώρους (ΕΑΑΚ, Παρεμβάσεις, τοπικά σχήματα κλπ.), ωστόσο μπορεί ν’ αποτελέσει τον πολιτικό μοχλό αναβάθμισης όλων των επιμέρους διαδικασιών του αντικαπιταλιστικού δυναμικού. Αναγνωρίζει τη λειτουργία και δράση στο εσωτερικό της οργανώσεων, ρευμάτων, ομάδων κλπ. Σέβεται τις διαφορές τους αλλά και τη συμβολή τους, ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους. Ζητά τη συνεισφορά τους σε πρωτοπόρες ιδέες και δράση. Έχει όμως σχετική αυτοτέλεια από αυτές, όπως και αναγνωρίζει τη δική τους αυτοτέλεια, υπερβαίνοντας εν τοις πράγμασι το άθροισμα των συνιστωσών και των αγωνιστών που την αποτελούν.
  • Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει δικά της μέλη, ανεξάρτητα απ’ το αν συμμετέχουν ή όχι σε κάποια από τις οργανωμένες συνιστώσες της. Μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γίνεται όποιος συμφωνεί γενικά με την πολιτική της αντικαπιταλιστικής μας πρότασης, του πολιτικού μας στόχου και της στρατηγικής προοπτικής μας όπως αποτυπώνονται στα κείμενα του Σπόρτινγκ και της Αθηναΐδας, συμμετέχει σε μια Τοπική ή Κλαδική Επιτροπή και πληρώνει τη συνδρομή του. Το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει και στρατεύεται για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού. Είναι ενάντια στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, σε όλους τους ντόπιους και υπερεθνικούς οργανισμούς του κεφαλαίου και παλεύει για τη διάλυσή τους. Είναι κατά του κυβερνητισμού και του κοινοβουλευτικού δρόμου για το σοσιαλισμό. Είναι αδιάλλακτος υπερασπιστής των συμφερόντων των ντόπιων και μεταναστών εργαζομένων και της νεολαίας, όπου και αν δουλεύει, κατοικεί ή σπουδάζει. Είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και είναι πολέμιος του εθνικισμού, του ρατσισμού και του φασισμού. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενθαρρύνουν τα μέλη τους να συμμετέχουν και να είναι μέλη της αντίστοιχης Τοπικής ή Κλαδικής Επιτροπής, η εγγραφή όμως σ’ αυτή γίνεται ατομικά και με ευθύνη του κάθε συντρόφου ή συντρόφισσας. Δεν μπορεί μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να είναι και μέλος άλλης οργάνωσης πέρα απ’ αυτές που συμμετέχουν σ’ αυτή.
  • Τα μέλη κατανέμονται σε Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές, ανάλογα με το χώρο που δραστηριοποιούνται. Μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, και στην Τοπική και στην Κλαδική Επιτροπή του χώρου δραστηριότητάς τους, αλλά θα συμμετέχουν για την εκλογή οργάνων μόνο σε μία που θα έχουν επιλέξει, με βάση την αρχή ένα μέλος – μία ψήφος. Οι Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές είναι αυτές που αποφασίζουν για τη δράση τους σε κάθε περιοχή ή κοινωνικό χώρο. Συζητούν για όλα τα πολιτικά θέματα της περιόδου και δεν περιορίζονται μόνο στα θέματα που αφορούν αποκλειστικά το χώρο δραστηριότητάς τους. Τα γεωγραφικά όρια των περιοχών κάθε Τοπικής Επιτροπής καθορίζονται σε συνεννόηση με το κεντρικό Συντονιστικό.
  • Βασικό κριτήριο για μια νέα κατάσταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ο πρωταρχικός ρόλος των αντικαπιταλιστικών συνελεύσεων σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Οι συνελεύσεις συζητούν και αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα, συνολικά ή μερικά, γενικά ή τοπικά/κλαδικά, με βάση τις εισηγήσεις του κεντρικού συντονιστικού και στα ενωτικά πολιτικά πλαίσια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και δεν άπτονται των προγραμματικών αρχών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει, όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί σύνθεση ή πλατιά συναίνεση, να χρειάζονται ενισχυμένες πλειοψηφίες της τάξης των ¾, προκειμένου να αποφεύγονται τόσο διχαστικές αποφάσεις όσο και αδυναμία απόφασης λόγω βέτο μιας πλευράς. Σε όλες τις ψηφοφορίες, κάθε μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ισότιμη αντιμετώπιση, ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι μιας οργανωμένης συνιστώσας της. Συνελεύσεις των Τοπικών/Κλαδικών Επιτροπών συγκαλούνται μετά από απόφαση του Τοπικού/Κλαδικού Συντονιστικού ή αν ζητηθεί από το 1/3 των μελών τους. Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι καλά οργανωμένες και έγκαιρα δημοσιοποιημένες (ημερομηνία, χώρος κλπ.), για να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών και να μην εξαντλούνται σε πρόχειρες συνεννοήσεις μεταξύ των οργανωμένων κυρίως συνιστωσών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι συνελεύσεις είτε ορίζουν με απόλυτη συναίνεση όλων των μελών τους είτε εκλέγουν με ψηφοφορία το συντονιστικό τους όργανο, ο αριθμός των μελών του οποίου αποφασίζεται από τη συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του αριθμού των οργανώσεων που υπάρχουν στο χώρο ευθύνης της, προσαυξημένος κατά το 1/3 αυτού του αριθμού. Διασφαλίζεται ότι κάθε οργάνωση μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία θα έχει οπωσδήποτε ένα μέλος στο συντονιστικό, το οποίο ή θα ορίζεται απευθείας απ’ την οργάνωση ή θα είναι ο πρώτος σε ψήφους εάν η οργάνωσή του θελήσει να βάλει στην κρίση όλων των μελών της συνέλευσης τους όποιους υποψηφίους της. Κάθε μέλος εκφράζει την προτίμησή του για τα 2/3 των εκλέξιμων θέσεων. Αποσαφηνίζεται ότι το συντονιστικό όργανο έχει αυστηρά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα όσον αφορά τις αποφάσεις της συνέλευσης και αυστηρά εισηγητικό προς τη συνέλευση, αφού αυτή αποτελεί το μόνο αποφασιστικό όργανο της Επιτροπής. Για τις ανάγκες λήψης έκτακτων αποφάσεων συγκαλείται έκτακτη συνέλευση. Τα συντονιστικά όργανα έχουν την ευθύνη για το μητρώο μελών της αντίστοιχης Επιτροπής και για την εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης της Επιτροπής. Οι Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές έχουν δικαίωμα να ανακαλούν τα συντονιστικά τους όργανα, όπως και τους εκπροσώπους τους σε περιφερειακές ή κεντρικές διαδικασίες.
  • Σε περιφερειακό επίπεδο συγκαλούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος) περιφερειακές συνδιασκέψεις, οι οποίες χαράσσουν τη γραμμή ή εξειδικεύουν τις κεντρικές αποφάσεις, εκλέγοντας επίσης με τον ίδιο τρόπο το δικό τους συντονιστικό όργανο.
  • Στα πλαίσια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ λειτουργεί Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο). Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποτελείται από αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους των Τοπικών/Κλαδικών Επιτροπών, οι οποίες συζητούν και ψηφίζουν πάνω σε κείμενο θέσεων του πανελλαδικού Συντονιστικού. Όλοι οι εκπρόσωποι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός τους ορίζεται βάσει ενιαίου πανελλαδικού μέτρου επί των παρόντων στη συνέλευση. Δεν υπάρχει οργάνωση απ’ αυτές που δρουν στο χώρο ευθύνης της Επιτροπής που να μην εκλέγει έστω και έναν εκπρόσωπο, ακόμα και αν αυτός δεν έχει εκλεγεί με την ψηφοφορία, παίρνοντας δικαιωματικά τη θέση του τελευταίου από τους εκπροσώπους της οργάνωσης που συγκεντρώνει τους περισσότερους εκπροσώπους. Οι εκτός οργανώσεων εκπρόσωποι δεν μπορεί να είναι κάτω του 25% των εκλεγμένων, εφόσον φυσικά υπάρχουν ανάλογες διαθεσιμότητες. Αν με αυτές τις ρυθμίσεις προκύπτουν αδιάθετες θέσεις εκπροσώπων, αυτές κατανέμονται ανά μία και διαδοχικά ξεκινώντας από τους εκτός οργανώσεων και στη συνέχεια στις οργανωμένες συνιστώσες, με βάση την αύξουσα σειρά των εκπροσώπων που ήδη έχουν εκλέξει (π.χ. πρώτη παίρνει έναν εκπρόσωπο εκείνη η συνιστώσα που έχει εκλέξει τους λιγότερους κ.ο.κ.). Οι συνελεύσεις των Επιτροπών και των Περιφερειών θα ορίσουν από τους εκλεγμένους και για ορισμένο χρονικό διάστημα όχι κάτω των 4 μηνών (εφαρμόζοντας τον κανόνα της εναλλακτικότητας) εκείνον το σύντροφο που θα μεταφέρει αποκλειστικά τις αποφάσεις της συνέλευσης τόσο στην Πανελλαδική Συνδ/ψη όσο και στο κεντρικό Συντονιστικό και τη Γραμματεία του.
  • Η πανελλαδική συνδιάσκεψη εκλέγει νέο Κεντρικό Συντονιστικό ικανοποιητικού αντιπροσωπευτικού αριθμού, όπως εκείνη ορίζει (π.χ. 51 ή 61 μέλη), του οποίου η σύνθεση θα εκφράζει τις τοπικές και κλαδικές συνελεύσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καθώς και τις οργανωμένες συνιστώσες της. Αυτό το όργανο έχει την ευθύνη της πολιτικής λειτουργίας και εκπροσώπησης του εγχειρήματος μέχρι την επόμενη πανελλαδική συνδ/ψη. Συνεδριάζει ανοιχτά τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο, σε συγκεκριμένο και δημοσιοποιημένο τόπο και χρόνο και με γνωστή ατζέντα. Ο τρόπος εκλογής του θα είναι ανάλογος με αυτόν για την εκλογή εκπροσώπων στη Συνδ/ψη, με τη συμπλήρωση ότι οι συνιστώσες μεριμνούν έτσι ώστε στη λίστα τους να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διασπορά υποψηφίων από τις Τοπικές/Κλαδικές Επιτροπές, για να βρει αυτό την έκφρασή του στη σύνθεση συνολικά του κεντρικού συντονιστικού. Επίσης εκλέγει με ανάλογη λογική όπως στις τοπικές/κλαδικές συνελεύσεις συντονιστική γραμματεία με έδρα την Αθήνα, ο χαρακτήρας της οποίας είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον του Συντονιστικού σε επίπεδο Τοπικής ή Κλαδικής Επιτροπής.

Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες οργανωτικές αρχές, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν στις συνελεύσεις των Επιτροπών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί σε ένα μαζικό πολιτικό μέτωπο όλων των αγωνιστών της.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Αρέσει σε %d bloggers: